WEBSITE

Glas Van Veen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden op deze website.  Aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van informatie van deze site is uitgesloten, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.  Het kopiëren van informatie en/of data zonder toestemming van Glas Van Veen B.V. verboden.

MAIL

De informatie verzonden in onze emailberichten, eventueel met bijlagen,  is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verspreiding van de inhoud van een verzonden email is niet toegestaan.De verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. A.L. Glas Van Veen bv is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit een verzonden emailbericht, zoals bv schade door virussen.

GLAS VAN VEEN B.V. is ingeschreven in het HR Leiden onder nummer 280 56069.