Blog
okt 03

Hoe beoordeel ik glas bij oplevering?

Hoe beoordeel ik glas bij oplevering?

Deze richtlijn geeft eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van glas, afgeleid van de Europese productnormen. Het behandelt slechts enkele visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoordeling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. Isolerend dubbelglas is een hoogwaardig kwaliteitsproduct. Deze beoordelingsrichtlijn is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht terecht is, waarmee tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims op garantie bij de oplevering van woningen voorkomen worden.

Inhoudsopgave
1. Beoordeling van glas bij oplevering
2. Beoordelingsmethode en toegestane fouten

1. Beoordeling van glas bij oplevering

Hoe beoordeel ik isolerend dubbelglas?

Voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van isolerend dubbelglas moeten altijd de afzonderlijke glassoorten van de opbouw worden beoordeeld. De Europese productnorm voor isolerend dubbelglas (NEN-EN 1279) verwijst hiervoor naar de productnormen van de afzonderlijke glassoorten, zoals floatglas, gelaagd glas en gecoat glas. De eisen en beoordelingsmethoden hieruit zijn op de achterzijde samengevat.

Verloop in randhoogte

Voor het zichtbare verloop van de randhoogte bij isolerend dubbelglas staan in de Europese productnorm geen eisen, maar wordt verwezen naar de toleranties van de producent. Wel geldt dat indien het verloop van het kader leidt tot het zichtbaar zijn van de kit van de randafdichting en dus blootstelling aan direct UV-licht, dit kan leiden tot een aantasting van de levensduur van het isolerend dubbelglas.

Vervuiling in de spouw

Bij isolerend dubbelglas kunnen er kleine (stof)-deeltjes in de spouw op de afstandhouder liggen. Indien dergelijke kleine vervuilingen het doorzicht niet verstoren, is dit geen reden tot afkeur.

Kleurverschil

Glas heeft altijd een bepaalde kleur. Deze kleur is afhankelijk van de dikte van het glas, de toegepaste folies en eventuele coatings. Door het gebruik van verschillende glassoorten en/of samen-stellingen kunnen onderling kleurverschillen ontstaan. Dergelijke kleurverschillen zijn niet te vermijden.

Interferentie (kleurvlekken)

Soms zijn er in het glas of in de weerspiegeling van het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien op het glas wordt gedrukt en de vlekken zich verplaatsen, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel en dus geen fout in het product.

Condensvorming op glas

aan de binnen- en buitenzijde van een gebouw
Condensvorming op glas aan de binnen- of buitenzijde van een woning ontstaat door te hoge relatieve vochtigheid. Dit duidt niet op een gebrek aan het glas.

tussen de glasbladen

Indien er condensvorming optreedt tussen de glasbladen, is de eenheid niet meer lucht-dicht. De eenheid moet dan worden vervangen.

2. Beoordelingsmethode en toegestane fouten

Beoordelingsmethoden

Beoordeling (algemeen)

Glas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden.

Beoordelingsmethode I

Bij diffuus daglicht* op een afstand van 2 meter waarbij het midden van de ruit zich op oog-hoogte en recht voor de observator bevindt.

Beoordelingsmethode 1 Glas bij oplevering

Beoordelingsmethode II

Bij diffuus daglicht* op een afstand van 3 meter waarbij het midden van de ruit zich op ooghoogte bevindt. Observeer de ruit maximaal 20 seconden tot onder een horizontale kijkhoek van 30° *

Beoordelingsmethode 2 Glas bij oplevering

Toegestane fouten

Floatglas (ruiten tot 5 m²)**

• (Haar)krassen en lijnvormige fouten, zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan:
– 0 fouten
• Puntfouten (= de kern), luchtbelletjes et cetera
Toegestaan:
– alle fouten ≤ 0,5 mm
– 1 fout > 0,5 mm en ≤ 1,0 mm
– 0 fouten > 1,0 mm

Gelaagd glas (max. 2 glasbladen tot 5 m²)**

De onderstaande beoordeling van gelaagd glas geldt voor het doorzicht met uitzondering van een 15 mm randzone van het glas.
• (Haar)krassen en lijnvormige fouten, zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan:
– alle fouten < 30 mm
– 0 fouten ≥ 30 mm
• Puntfouten, luchtbelletjes et cetera, zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan als fout > 1 mm en ≤ 3 mm:
– 1 fout als ruit ≤ 1 m²
– 2 fouten als ruit > 1 m² en ≤ 2 m²
– 1 fout per m² als ruit > 2 m² en ≤ 8 m²
Toegestaan als fout > 3 mm:
– 0 fouten

Coatingfouten (voor centrale zone = 90% glasoppervlak)***

• (Haar)krassen, zichtbaar bij beoordelingsmethode II
Toegestaan:
– alle fouten ≤ 75 mm mits niet geclusterd
– 0 fouten > 75 mm
• Puntfouten (spatten/gaatjes), zichtbaar bij beoordelingsmethode II
Toegestaan:
– alle fouten  ≤ 2 mm mits niet geclusterd
– 1 fout per m² > 2 mm en ≤ 3 mm
– 0 fouten > 3 mm

* Diffuus daglicht is licht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen.
** Raadpleeg de officiële normen voor overige afmetingen, samenstellingen en beoordelingen.
*** Een coatingfout is een fout in de coating zelf of een fout in het glas die door de coating storend zichtbaar wordt.

Aansprakelijkheid

Glas Van Veen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ook niet door directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdend met de toepassing van de informatie van deze beoordelingsrichtlijn.

HEEFT U NOG VRAGEN OF KOMT U ERGENS NIET UIT?
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

Kom in contact

Particulieren verkoop stopt!

Glas Van Veen stopt per 01-01-2023 met particulieren verkoop. Wij zullen ons dan volledig op zakelijke verkoop richten.


This will close in 10 seconds